När väntan är borta,
och allt som vi har hoppats på,
är över och ingen förstår att
meningen finns i att hitta,
livet,
där mitt ibland väntan.