Jag vill inte stelna
så jag skyndar mig.
Jag vill maximera upplevelsen
och snart blir maximeringen en upplevelse i sig.
När effektiviseringen av min maximala upplevelse når kulmen
är enda möjliga förändring nedåt.
Där vill jag frysa tiden,
uppleva maximalt
det som är – nu
men jag har bara lärt
mig leva – sen.