Din vän som du träffat precis visar dig din magnifika storhet.
Din vän blir en spegel som reflekterar din goda sida.

Din vän som du träffat en tid visar dig din besvikande litenhet.
Din vän blir en spegel som reflekterar din onda sida.

Din vän som du måste ha för att visa att du är du
blir en spegel som väcker ditt beroende.