Jag var stark
Jag älskade, men du såg inte
Jag böjde mig, för att du skulle förstå
Jag vek mig dubbel, för att du skulle veta
Jag förminskade mig, tills jag inte längre fanns
Du kände dig ändå alltid osedd, oälskad, låst
Nu får du söka efter min nyckel