Till slut så har vi bara oss själva att vända oss till.
Om det ger oss trygghet eller bara ren och skär ensamhet är det bara vi själva som kan välja. Och däri ligger kampen, med eller mot dig själv.