Metoden

Image

 

– Att komma ihåg att glömma

Med hjälp av teknik kan vi få kroppen och sinnet att samarbeta på bästa sätt. Fingersättning på instrument, röst- och sångteknik samt kroppslig medvetenhet har därför sitt självklara utrymme inom Studio T. Men vad vi verkligen fokuserar på är innebörden i ett musikstycke eller en textläsning. För genom att öva på utförandet kan vi lämna över tekniken till procedurminnet på samma sätt som när man lärt sig att cykla. Och då finns det utrymme för det där som vi verkligen vill få fram hos alla våra deltagare, nämligen närvaro, innerlighet och fokus på vad som ska förmedlas.

Målet är att du som gäst ska hitta nyckeln till din inre barnslighet och fantasi, att hitta de delar av dig själv som kanske fått stå undan för annat. Genom att svara på några allmänna frågor om dig själv kan du tillsammans med vägledaren på Studio T hitta det uttryck som är mest ärligt för just din person.

 

Image