Om Studio T

Image

Välkommen var gäst!

 

Välkommen till en studio där vi strävar efter kreativt samarbete. Inom Studio T utgår vi från de förutsättningar som finns bland de inblandade för varje enskilt projekt.

Enkelt beskrivet utgår vi från våra personliga erfarenheter vilket är grunden för varje projekt. Ingen lärare. Eller alla är lärare, beroende på hur man ser på saken. Alla har en historia att berätta.

Inom Studio T lägger vi stor vikt vid lugn och reflektion. Tiden används inte som mått på hur effektiv en stund i studion är. Istället värderar vi det som händer under ett projekts gång mycket högt och vill vara lyhörda för organiska förändringar.

Oavsett tekniskt redskap vill vi med verksamheten skapa innerlighet och beröra både under arbetets gång samt låta tiden i studion lämna avtryck i form av ett inspelat stycke musik eller ett inramat fotografi. Studio T handlar om att filtera bort alla borden, måsten och skullen till förmån för att förmedla någonting ur det innersta.

Vi tror nämligen att varje människa äger ett innersta väsen som då och då mår bra av att få komma fram, ut ur bruset. Det är därför Studio T behövs.

Image